NEMOKAMA konsultacija
2021-10-28

Maisto sauga ir kokybė = Įmonės augimas

Kategorija - 

Maisto produktų kokybė, tai, vienas svarbiausių prioritetų visiems verslams, gaminantiems ir tiekiantiems maisto produktus. Šiuolaikiniai prekybos standartai ir įstatymai nustato, kad su maistu susijęs verslas būtų vykdomas pagal tinkamą maisto saugos vadybos programą. Maisto sauga svarbi norint užtikrinti tolesnį Jūsų įmonės gyvavimą. Gera gaminio kokybė yra paklausos garantija.

Tai iš ko susideda maisto kokybė?

Priemonės, kurios tiesiogiai skirtos maisto saugai užtikrinti

Tokios priemonės, kaip GHP – geros higienos praktika, GGP – geros gamybos praktika ir RVASVT – rizikos veiksnių analizė svarbiuose valdymo taškuose. 

Visi įmonės darbuotojai, pradedant vadovybe ir baigiant darbininkais, turi žinoti apie maisto saugos svarbą bei kokią žalą gali padaryti pačiai įmonei ir vartotojams sudarytos Maisto saugos programos reikalavimų nesilaikymas. Tik šios programos praktinė sėkmė priklausys nuo tinkamų metodų ir priemonių panaudojimo.

Kas yra Geros gamybos praktika (GGP) ir Geros higienos praktika (GHP)?

GGP – pagrindiniai principai, procedūros ir priemonės, skirtos sukurti tinkamai aplinkai priimtinos kokybės maisto produktų gamybai.

GHP – nurodo bendrąsias higienos priemones, kurios turi būti taikomos įmonėje.

GGP kodeksai ir juose nurodyti higienos reikalavimai yra ta riba, nuo kurios pradedama saugių maisto produktų gamyba. Šių reikalavimų reikia laikytis ir jie turi būti įforminami dokumentais.

Kas yra RVASVT (HACCP)?

Tai prevencinė kokybės valdymo sistema, kuri paremta veiksmais problemoms maisto gamybos procesuose išvengti prieš joms atsirandant. Sistema paremta rizikos analize.

RVASVT (HACCP) sistema skirta valdyti biologinius, cheminius ir fizinius rizikos veiksnius, kurie gali pabloginti maisto produktų kokybę ar net sukelti neigiamą poveikį vartotojų sveikatai. Analizuojant maisto grandinės srauto diagramą, nustatomi svarbūs valdymo taškai – tai numatytos valdymo priemonės, neleidžiančios rizikos veiksniams atsirasti, pašalinančios ir/arba sumažinančios juos iki priimtino lygio. Įdiegta RVASVT sistema įrodo, kad įmonė siekia maksimaliai užtikrinti maisto saugą ir kokybę.

7 principai užtikrinantys rezultatyvią RVASVT savikontrolės sistemą:

1. Atlikti rizikos veiksnių analizę;

2. Nustatyti svarbius valdymo taškus;

3. Nustatyti kritines ribas;

4. Sukurti stebėjimo (monitoringo) procedūras;

5. Sukurti koregavimo veiksmų sistemą;

6. Nustatyti patikrinimo procedūras;

7. Sukurti duomenų registravimo sistemą.

Ko reikia sėkmingam RVASVT (HACCP) įdiegimui?

 • Įvertinti esamą situaciją gamyboje;
 • Suformuoti RVASVT darbo grupę;
 • Aprašyti gaminamą ar tvarkomą maisto produktą;
 • Sudaryti ir patvirtinti produkto gamybos srauto diagramą;
 • Įgyvendinti 7 RVASVT principus;
 • Apmokyti įmonės darbuotojus;
 • Atlikti išorinį bei vidinį RVASVT auditą.

Savikontrolės sistema leidžia nustatyti ir valdyti rizikas. Ji taikoma visoje maisto grandinėje nuo gamybos iki vartojimo. Tačiau tai nėra lengva užduotis. Sėkmingo RVASVT (HACCP) plano įgyvendinimas apima visą komandą, kurioje būtinai turi būti kompetentingas/ kvalifikuotas specialistas. Kvalifikuotas specialistas sudaro įmonės vidaus tvarkas, veiklas apibrėžiančius dokumentus – procedūras, instrukcijas ir RVASVT sistemą bei būtinasias programas. Procesai, kurie turi įtakos kokybei, valdomi šiomis kontrolinėmis priemonėmis:

– patvirtintomis produkto specifikacijomis, technologinėmis instrukcijomis; 

– įformintais ir patvirtintais dokumentais, galiojančiais procedūrų aprašymais, instrukcijomis, duomenų įrašų žurnalais; 

– reikalavimai personalui, įrangai, medžiagoms nustatyti; 

– vertinamųjų analizių ir vidaus auditų atitikimu, įskaitant ir išorės institucijų.

Kodėl RVASVT (HACCP) naudinga maisto pramonės šakoms?

1. Mažina gamybos išlaidas.

Mažėja pakartotinas perdirbimas ir nuostoliai. Jeigu RVASVT sistema kruopšti ir efektyvi, jūsų stebėjimo procedūros ir kritiniai kontrolės taškai bus nuolat tikrinami. Ši sistema suteikia nuoseklius ir stabilius technologinius procesus.

2. Didina produkcijos kokybę ir užtikrina stabilumą. 

Nustatydami ir valdydami galimas rizikas (biologines, cheminias, fizinias) užtikrinate, kad produktas yra saugus. Taip didinate vartotojų ir vyriausybės pasitikėjimą, tuo pačiu stiprindami įmonės įvaizdį.

3. Atveria eksporto galimybes. 

Nors savikontrolės sistemos diegimas ir jos palaikymas reikalauja investicijų, tačiau ilgainiui tai prisidės prie Jūsų pelningumo. Taikant septynis RVASVT (HACCP) principus bus gaminami saugūs ir kokybiški maisto produktai. 

4. Augina klientų pasitikėjimą.

Kokybiška produkcija užtikrins pastovų klientų ratą. Didins pasitikėjimą gaminamais produktais ir prekiniu ženklu.

5. Turite patikimą atsargų kontrolę. 

Stebėjimo procedūros, susijusios su RVASVT užtikrina, kad dokumentai, įskaitant atsargų pirkimą ir stebėjimą, turi būti nuolat registruojami.  Šis požiūris garantuoja geresnę atsargų kontrolę, nes pataisymai gali būti atliekami realiuoju laiku, kai tik nustatomos klaidos.

Įdiegta RVASVT (HACCP) teikia pridėtinę vertę verslui, užtikrina kokybiškesnius, ekonomiškesnius ir spartesnius procesus sistemos tobulėjimo eigoje. Savikontrolės sistema įrodo, kad įmonė siekia maksimaliai užtikrinti maisto saugą ir kokybę. RVASVT  sistemos įdiegimas yra daugiapakopis procesas, reikalaujantis laiko, vadovybės įsipareigojimų, žmogiškųjų išteklių ir planavimo. 

Sistema gali būti įdiegta savarankiškai arba pasitelkiant konsultantus į pagalbą.

Koks konsultanto vaidmuo padedant sukurti ir įdiegti RVASVT (HACCP)?

 • Viena iš pagrindinių maisto saugos konsultanto fukcijų- įvertinti Jūsų dabartinę praktiką, užpildant audito klausimyną. 
 • Apžvelgti, kas yra Jūsų tiekėjai, žaliavų pristatymo, gavimo ir laikymo tvarkas. 
 • Peržiūrėti žaliavų paruošimo, gamybos, higienos praktikos, švaros, kenkėjų priežiūros kontroles. 
 • Patikrinti dokumentaciją, mokymo įrašus. 
 • Nustatyti gerą praktiką ir galimus pavojus bei rizikas, parengti veiksmų planą, kad padėti siekti ir išlaikyti puikius maisto saugos standarto reikalavimus.

Jei gavus reikiamos informacijos kyla klausimų, susisiekite su manimi nemokamai konsultacijai - Kontaktai.

Šiame straipsnyje...
Primary Item (H2)

Dirbkime drauge!

Konsultacija
chevron-up