NEMOKAMA konsultacija

Maisto produktų kokybė, tai, vienas svarbiausių prioritetų visiems verslams, gaminantiems ir tiekiantiems maisto produktus. Šiuolaikiniai prekybos standartai ir įstatymai nustato, kad su maistu susijęs verslas būtų vykdomas pagal tinkamą maisto saugos vadybos programą. Maisto sauga svarbi norint užtikrinti tolesnį Jūsų įmonės gyvavimą. Gera gaminio kokybė yra paklausos garantija.

Tai iš ko susideda maisto kokybė?

Priemonės, kurios tiesiogiai skirtos maisto saugai užtikrinti

Tokios priemonės, kaip GHP – geros higienos praktika, GGP – geros gamybos praktika ir RVASVT – rizikos veiksnių analizė svarbiuose valdymo taškuose. 

Visi įmonės darbuotojai, pradedant vadovybe ir baigiant darbininkais, turi žinoti apie maisto saugos svarbą bei kokią žalą gali padaryti pačiai įmonei ir vartotojams sudarytos Maisto saugos programos reikalavimų nesilaikymas. Tik šios programos praktinė sėkmė priklausys nuo tinkamų metodų ir priemonių panaudojimo.

Kas yra Geros gamybos praktika (GGP) ir Geros higienos praktika (GHP)?

GGP – pagrindiniai principai, procedūros ir priemonės, skirtos sukurti tinkamai aplinkai priimtinos kokybės maisto produktų gamybai.

GHP – nurodo bendrąsias higienos priemones, kurios turi būti taikomos įmonėje.

GGP kodeksai ir juose nurodyti higienos reikalavimai yra ta riba, nuo kurios pradedama saugių maisto produktų gamyba. Šių reikalavimų reikia laikytis ir jie turi būti įforminami dokumentais.

Kas yra RVASVT (HACCP)?

Tai prevencinė kokybės valdymo sistema, kuri paremta veiksmais problemoms maisto gamybos procesuose išvengti prieš joms atsirandant. Sistema paremta rizikos analize.

RVASVT (HACCP) sistema skirta valdyti biologinius, cheminius ir fizinius rizikos veiksnius, kurie gali pabloginti maisto produktų kokybę ar net sukelti neigiamą poveikį vartotojų sveikatai. Analizuojant maisto grandinės srauto diagramą, nustatomi svarbūs valdymo taškai – tai numatytos valdymo priemonės, neleidžiančios rizikos veiksniams atsirasti, pašalinančios ir/arba sumažinančios juos iki priimtino lygio. Įdiegta RVASVT sistema įrodo, kad įmonė siekia maksimaliai užtikrinti maisto saugą ir kokybę.

7 principai užtikrinantys rezultatyvią RVASVT savikontrolės sistemą:

1. Atlikti rizikos veiksnių analizę;

2. Nustatyti svarbius valdymo taškus;

3. Nustatyti kritines ribas;

4. Sukurti stebėjimo (monitoringo) procedūras;

5. Sukurti koregavimo veiksmų sistemą;

6. Nustatyti patikrinimo procedūras;

7. Sukurti duomenų registravimo sistemą.

Ko reikia sėkmingam RVASVT (HACCP) įdiegimui?

Savikontrolės sistema leidžia nustatyti ir valdyti rizikas. Ji taikoma visoje maisto grandinėje nuo gamybos iki vartojimo. Tačiau tai nėra lengva užduotis. Sėkmingo RVASVT (HACCP) plano įgyvendinimas apima visą komandą, kurioje būtinai turi būti kompetentingas/ kvalifikuotas specialistas. Kvalifikuotas specialistas sudaro įmonės vidaus tvarkas, veiklas apibrėžiančius dokumentus – procedūras, instrukcijas ir RVASVT sistemą bei būtinasias programas. Procesai, kurie turi įtakos kokybei, valdomi šiomis kontrolinėmis priemonėmis:

– patvirtintomis produkto specifikacijomis, technologinėmis instrukcijomis; 

– įformintais ir patvirtintais dokumentais, galiojančiais procedūrų aprašymais, instrukcijomis, duomenų įrašų žurnalais; 

– reikalavimai personalui, įrangai, medžiagoms nustatyti; 

– vertinamųjų analizių ir vidaus auditų atitikimu, įskaitant ir išorės institucijų.

Kodėl RVASVT (HACCP) naudinga maisto pramonės šakoms?

1. Mažina gamybos išlaidas.

Mažėja pakartotinas perdirbimas ir nuostoliai. Jeigu RVASVT sistema kruopšti ir efektyvi, jūsų stebėjimo procedūros ir kritiniai kontrolės taškai bus nuolat tikrinami. Ši sistema suteikia nuoseklius ir stabilius technologinius procesus.

2. Didina produkcijos kokybę ir užtikrina stabilumą. 

Nustatydami ir valdydami galimas rizikas (biologines, cheminias, fizinias) užtikrinate, kad produktas yra saugus. Taip didinate vartotojų ir vyriausybės pasitikėjimą, tuo pačiu stiprindami įmonės įvaizdį.

3. Atveria eksporto galimybes. 

Nors savikontrolės sistemos diegimas ir jos palaikymas reikalauja investicijų, tačiau ilgainiui tai prisidės prie Jūsų pelningumo. Taikant septynis RVASVT (HACCP) principus bus gaminami saugūs ir kokybiški maisto produktai. 

4. Augina klientų pasitikėjimą.

Kokybiška produkcija užtikrins pastovų klientų ratą. Didins pasitikėjimą gaminamais produktais ir prekiniu ženklu.

5. Turite patikimą atsargų kontrolę. 

Stebėjimo procedūros, susijusios su RVASVT užtikrina, kad dokumentai, įskaitant atsargų pirkimą ir stebėjimą, turi būti nuolat registruojami.  Šis požiūris garantuoja geresnę atsargų kontrolę, nes pataisymai gali būti atliekami realiuoju laiku, kai tik nustatomos klaidos.

Įdiegta RVASVT (HACCP) teikia pridėtinę vertę verslui, užtikrina kokybiškesnius, ekonomiškesnius ir spartesnius procesus sistemos tobulėjimo eigoje. Savikontrolės sistema įrodo, kad įmonė siekia maksimaliai užtikrinti maisto saugą ir kokybę. RVASVT  sistemos įdiegimas yra daugiapakopis procesas, reikalaujantis laiko, vadovybės įsipareigojimų, žmogiškųjų išteklių ir planavimo. 

Sistema gali būti įdiegta savarankiškai arba pasitelkiant konsultantus į pagalbą.

Koks konsultanto vaidmuo padedant sukurti ir įdiegti RVASVT (HACCP)?

Jei gavus reikiamos informacijos kyla klausimų, susisiekite su manimi nemokamai konsultacijai - Kontaktai.

Šiandieninėje maisto pramonėje nerimą kelią alergenai ir jų suvaldymas produkto gamybos proceso metu. Maisto pramonės atstovai ir gėrimų gamintojai turi įgyvendinti išsamias alergenų kontrolės ir valdymo programas, kad išvengtų produktų atšaukimo iš rinkos ir apsaugotų savo vartotojus. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į visus aspektus, susijusius su alergenų valdymu ir prevencija visuose maisto gamybos proceso etapuose.

Kas yra alergija?

Alergija – tai sustiprėjęs imuninės sistemos atsakas į išorines antigenines ar alergines medžiagas. Alergines reakcijas gali sukelti ne tik pats produktas, bet ir jį sudarantys ingredientai (konservantai, prieskoniai, maistiniai dažai ir kt.).

Kuo gali pasireikšti alerginės reakcijos į maisto produktus?

Kaip sužinoti ar perkamo maisto sudėtyje yra alergizuojanti ar netoleruojama sudedamoji dalis?

Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas ir produktus yra pateikiama ant parduodamų galutiniam vartotojui fasuotų maisto produktų pakuočių arba prie jų pritvirtintų ženklinimo etikečių, todėl minėtą informaciją galima rasti atidžiai apžiūrėjus perkamus maisto produktus.

Kaip turi būti pateikiama informacija apie alergenus ant maisto produktų pakuotės?

Informacija apie alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas turi būti užrašoma taip, kad aiškiai išsiskirtų iš kitų sudedamųjų dalių sąrašo. Plačiau apie tai, kokie reikalavimai alergenų pateikimui ant ženklinimo etiketės, skaitykite čia.

Alergijas ar netoleravimą galinčios sukelti medžiagos:

Alergenų prevencija ir valdymas veiks tinkamai tik tuo atveju, jei visi gamybos etapai bus tinkamai kontroliuojami. Jei vienas ar keli klausimai nėra visiškai įgyvendinti – alergenų valdymas bus neefektyvus.

Žemiau panagrinėsime 6 svarbias alergenų valdymo sritis.

Žaliavų valdymas

Visų maisto produktų gamyba prasideda nuo žaliavų. Taigi, įmonei labai svarbu detaliai žinoti visas žaliavas ir jų sudedamasias dalis. Tiekėjų atranka ir gaunama informacija apie žaliavas yra vienas svarbiausių gaminamos produkcijos kokybės rodiklių. Būtina gauti iš savo tiekėjo deklaracijas apie alergenus ir jų pėdsakus esančius perkamose žaliavose. Jūs turite žinoti kokie alergenai yra naudojami įmonėje iš kurios perkate gaminamą žaliavą. Būtina įvertinti visus galimus pavojus. Nors sudedamųjų dalių saraše apie prekę nėra alergenų, bet jų gali patekti, jeigu toje įmonėje jie gaminami kitoms žaliavoms ar produktams. Svarbu atkreipti dėmesį į tiekėjus, kurie gamina sudėtinius maisto produktus iš kelių ingredientų. Rizikos valdymas bus efektyvus, jeigu Jūs bent kartą per metus atliksite tiekiamos žaliavos alergenų tyrimus, kad pasitikrintumėte ar galite pasitikėti savo tiekėju.

Alergenų atskyrimas transportavimo, laikymo ir tvarkymo metu

Kryžminis užterštumas yra vienas iš pagrindinių alergenų valdymo principų. Tai ypač aktualu transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant visas medžiagas. Visuomet turite būti tikri, jog šiuose etapuose padarėte viską, kad išvengtumėte kryžminio užterštumo.

Viskas prasideda nuo sandėliavimo. Saugojimo metu svarbu atskirti žaliavas nuo turinčių ir neturinčių alergenų. Geriausias sprendimas yra turėti atskirus sandėlius arba bent jau dvi atskiras sandėliavimo vietas viename sandėlyje. Kitas svarbus dalykas yra užtikrinti, kad alergenai būtų laikomi tik ant grindų arba žemesniuose lygiuose, nei kitos žaliavos. Nepaisant visų aplink žaliavas esančių pakavimo medžiagų (maišelių/ dėžių/ padėklų/ folijos) ant pakuotės per orą gali patekti alerginės medžiagos. Transportavimo metu taip pat gali atsirasti kryžminis užterštumas. Stenkitės organizuoti transportavimą taip, kad alergenai būtų gabenami atskirai arba bent jau išlaikomas didesnis atstumas tarp jų. Kryžminės taršos rizika mažinama transportavimo metu žaliavas uždengiant papildomu sluoksniu.

Informacijos valdymas receptūrose ir ženklinimo etiketėse

Viena iš pagrindinių priežaščių dėl ko vykdomi produkcijos atšaukimai iš rinkos, tai klaidingas informacijos pateikimas ant pakuotės apie alergenus. Vartotojas gauna neteisingą ar nepilną informaciją apie alergenus, o tai gali sukelti rimtą pavojų sveikatai.

Norint tinkamai valdyti informaciją apie alergenus turi būti nepriekaištingas receptūrų ir technologinių aprašų pritaikymas gamyboje, informacijos tvarkymas apie sudedamąsias dalis. Tai tiesiogai veda prie informacijos, kurią gaunate iš tiekėjo. Fizinis etikečių valdymas yra toks pats svarbus, kaip informacijos valdymas etiketėje. Štai keletas auksinių taisyklių, kurios gali padėti sumažinti riziką supainioti etiketes:

Žaliavų dozavimas pagal poreikį

Daugelyje įmonių smulkių ingredientų dozavimas yra neautomatizuotas ir atliekamas rankiniu būdu. Todėl gali pasitaikyti klaidų. Norint tinkamai valdyti alergenus, svarbu naudoti atskirą inventorių, valymo reikmenis, kurie skirti įvairių rūšių alergenų valdymui. Geriausias būdas - inventorių paženklinti atskira spalva. Sverdami nedideliais kiekiais ir naudodami mažesnes tarpines talpas žaliavoms, išvengsite kryžminio užterštumo. Kiekvieno svėrimo proceso pabaigoje svarbu patikrinti ar talpos su alergenais tinkamai uždarytos. Taip pat svarbu dirbti su viena partija arba vienu produktu vienu metu.

Gamybos eiliškumo nustatymas

Jeigu turite produktų, kurių sudėtyje yra skirtingų alergenų, geriausias sprendimas turėti atskirą įrangą tokiems produktams gaminti. Kitu atveju reikia laikytis kitų žemiau paminėtų principų.

Tinkamas alergenų valdymas prasideda nuo gamybos planavimo. Siūlomi efektyviausi kryžminio alergenų užteršimo gamybos zonoje rizikos sumažinimo būdai:

Be įrangos valymo ir gamybos nuoseklumo rekomendacijų taikymo, svarbu atkreipti dėmesį į išlaikomus atstumus proceso metu. Tai aktualu, kuomet vienu metu patalpoje gaminami skirtingi produktai, nes svarbi oro judėjimo srauto kryptis, įrankių ir inventoriaus naudojimas. Gamybos linijas tikslinga atskirti, kad darbuotojai dirbtų griežtai savo darbo zonose ir netaptų alergenų platintojais. Įrankius ir inventorių rekomenduojama sužymėti skirtingomis spalvomis.

Efektyvus įrangos valymas

Efektyvus valymas yra labai svarbus, kai kalbame apie teisingą požiūrį į alergenų valdymą įmonėse. Kaip ir gamybos proceso eiliškumas, valymo etapai turi būti planuojami. Valymo būdai turi būti tokie, kurie užtikrina valymo veiksmingumą. Tam yra daromi alergenų testai ar jų pėdsakų nustatymui nuo įrangos paviršiaus. Geriausias būdas įrodyti, kad valymas efektyvus, tai yra paimti paskutinio skalavimo vandens mėginius ir juos ištirti. Tai labai svarbu todėl, kad kai kurie žmonės yra labai jautrūs net ir menkiausiems alergenų pėdsakų likučiams.

Kiti būdai:

Šie paminėti būdai neišvengiamai turi būti valdomi maisto gaminimo įmonėse. Kadangi visuose gamybos proceso etapuose didelį vaidmenį atlieka gamybos darbuotojai, įmonėse turi būti atliekami mokymai, informuojama apie bet kokius tobulinimus ar pakeitimus, kurie įvyksta alergenų valdymo programoje. Darbuotojai periodiškai turi būti mokomi apie kryžminės taršos alergenais grėsmę ir jų suvaldymo svarbą gamybos proceso metu, nes tai yra vienas iš sėkmės garantų.

Informacijos apie maisto saugos procedūras, etikečių ruošimą ir reikalavimus, kreipkitės čia - Kontaktai.

Dirbkime drauge!

Konsultacija
chevron-up